घरमा पुगेर बिरामी जांच्दै स्वास्थ्यकर्मी

बिरामीलाई घरमै पुगेर स्लाइन चडाउदै सर्केगाढ २ रिप स्वास्थ्यचौकिका स्वास्थ्यकर्मी ।