बरगाउँ, तोर्पा र लिमाटाङ्गका गाउँहरूले एकै साथ मनाए माने पर्व । फोटो फिचर